Gode tips for vellykket bordplassering i bryllup

Gode tips for vellykket bordplassering i bryllup

For at dette skal bli en flott stemning på festen, er det viktig at samtalene flyter godt. Bland livlige med mindre livlige, unge med gamle og så videre. Bare husk at de eldre også har noen på samme alder.

Det viktigste å huske er at de du setter ved siden av hverandre kan ha det gøy sammen under middagen.Et godt triks er å koble folk to og to, så fire og fire og så videre.

Se oversikt over alle Bryllupsdagene

Hvordan står bordene?

Ofte så vil selve lokalet sette rammene for hvordan bordene kan stå. Men antall gjester dere skal ha vil naturligvis også være med på å bestemme det.

Det mest vanlige er enten runde bord eller “langbord” i enten en hestesko eller en E-form.

Viktig å tenke på

Når dere skal avgjøre hvem som skal sitte hvor er det flere ting som er viktig å tenke på. Resultatene av dette vil i stor grad avgjøre hvor god stemning det blir under middagen så det kan være lurt å bruke tid på dette.

  • Skal par sitte sammen eller hver for seg?
  • Skal yngre (venner) sitte sammen med eldre (familie)?
  • Skal hans og hennes familie blandes eller sitte samlet?
  • Hvor skal toastmaster sitte?

Hvem passer sammen

Det er dere som kjenner gjestene best og dere bør gjøre slik dere selv vil, men ikke vær redd for å be om innspill og råd fra andre. Det kan være gjester dere ikke kjenner så godt og som dere kan få hjelp til hvem de kan komme godt overens med.

Det er lurt å tenke på hvilke interesser hver person har og plassere de med like interesser sammen. Har du for eksempel to menn som er glad i fotball kan de fint sitte ved siden av hverandre selv om de ikke kjenner hverandre fra før av.

På samme bord

Selv om det er personen man sitter ved siden av man prater mest med, så har det også noe å si hvem som sitter ved siden av der igjen.

Greier dere å tenke større enn to og to øker du sjansen for at hele bordet vil ha en god kveld. To personer som prater og ler kan fort få med seg de som sitter rundt og skape god stemning på hele bordet.

Endring i siste liten

På selve bryllupsdagen eller dagene rett før vil det ofte komme endringer. Noen blir syke eller kan ikke komme. Da må ofte bordplasseringen endres, så det kan være lurt å ha tenkt gjennom noen alternativer.

Når bryllupsdagen starter bør brudeparet slippe tankene rundt bordplassering, nyte dagen og stole på at toastmaster og hovmester løser eventuelle problemer som måtte dukke opp.