Innlegg

Toastmaster i bryllup

8 tips til toastmaster i bryllup

En toastmaster skal bidra og sørge for at bryllupet, og da spesielt middagen, går etter planen.

Spesielt har en toastmaster disse hovedoppgavene; introdusere talere og informere gjestene, samt geleide kjøkkendet og servering av mat og drikke.

Jobben til en toastmaster starter lenge før bryllupet i tett samarbeid med brudeparet. Alle som skal holde tale skal ta kontakt med deg og du styrer rekkefølgen på talene. Du er brudeparet sin forlengede arm mot både kjøkkenet og gjester.

Her er 8 tips og råd for å gjøre det litt lettere:

  1. Ha full kontroll på kjøreplanen og rekkefølgen av taler, serveringer, vin osv
  2. Snakk med alle som skal holde tale slik at de vet når de skal prate
  3. Snakk med kjøkkenet og de som skal servere så de vet hvor gravide og de med allergier sitter. Da går serveringen raskere og bedre.
  4. Start med praktiske detaljer. Hvor er toaletter, blir det røykepause, kan man holde tale selv om man ikke har sagt fra på forhånd,
  5. Introduser hver taler kort, gjerne med noe de er kjent for eller noe få vet
  6. En god toastmaster sier ikke for mye, men
  7. Ikke drikk for mye – da er det letter å holde kontrollen
  8. Husk at dette er brudeparet sin kveld!